Czwarty wymiar czyli timing

Ortodonci operują nieustannie wymiarami pionowym , poziomym i poprzecznym a ostatnio bardzo podkreśla się znaczenie czwartego czyli czasu. Skorygować ustawienie samych zębów można w każdym wieku. Profesor Zachrisson z Norwegii z dumą pokazywał grupę pacjentów leczonych ortodontycznie w wieku od 60 do 84 lat . W Polsce trudno jest nawet znaleźć osoby z pełnym własnym uzębieniem w tej grupie wiekowej ale wszystko przed nami. W przypadku kostnego podłoża wady wybór właściwego momentu w życiu pacjenta na korektę zgryzu ma kluczowe znaczenie. Idealnym okresem do leczenia tyłozgryzów jest skok wzrostowy, którego zbliżanie się lub obecność można określić na podstawie obrazu kręgów szyjnych na zdjęciu cefalometrycznym bocznym. Według najnowszych badań leczenie przodozgryzów należy rozpocząć najpóźniej w 7-8 roku życia. W tych kluczowych okresach życia leczenie jest wysoce skuteczne i bardzo skrócone. Jeżeli z różnych względów nie podejmie się leczenia we właściwym momencie , to później stosuje się tak zwany kamuflaż ortodontyczny , czyli w przypadku tyłozgryzów usuwa się przedtrzonowce górne a w przypadku przodozgryzów przedtrzonowce dolne zyskując w ten sposób miejsce na cofnięcie i uszeregowanie zębów przednich.Przy dużej różnicy wzrostu podstaw kostnych szczęki i żuchwy postępowaniem z wyboru jest skojarzone leczenie ortodontyczno-chirurgiczne po wzroście.