Leczenie ortodontyczne a leki

Z badań naukowych wynika , że przewlekłe stosowanie niesterydowych leków przeciwzapalnych i bifosfonianów hamuje przesuwanie zębów.